9 เมษายน 2562 หมอกควันภาคเหนือค่าฝุ่นหลายพื้นที่ยังลดลงต่อเนื่อง โดย ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีค่าฝุ่น PM 2.5 และ PM 10 สูงสุด

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190409102730514

สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือค่าฝุ่นหลายพื้นที่ยังลดลงต่อเนื่อง โดยตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีค่าฝุ่น PM 2.5 และ PM 10 สูงสุด พร้อมเฝ้าระวังคุมเข้มห้ามเผาเพื่อลดจุดความร้อน (Hotspot) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ตรวจวัดสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัดวันนี้ 9 เมษายน 2562 ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าเฉลี่ยระหว่าง 43 – 106 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ภาพรวมค่าฝุ่นหลายพื้นที่ยังลดลงจากเมื่อวานนี้ 8 เมษายน 2562 หลังคุมเข้มหยุดและดับไฟป่าเร่งด่วนเพื่อลดจุดความร้อน (Hotspot) โดยพบเกินมาตรฐานในระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพ 1 พื้นที่ คือ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ค่าฝุ่นสูงสุดอยู่ที่ 106 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ขณะที่ค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 68 – 141 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐาน 1 พื้นที่ คือ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ค่าฝุ่นสูงสุดอยู่ที่ 141 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัดภาพรวมลดลง ซึ่งจากการตรวจสอบจากดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า พบมีทิศทางลมพัดจากทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือเข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลให้เชียงรายจะได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนและปัญหาการเผาในที่โล่งภายในประเทศด้วย โดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนมีการลักลอบเผาป่าบริเวณทิศตะวันตกบ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ 8 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่เสียหาย 7 ไร่ สาเหตุเกิดจากการเผาเพื่อหาของป่า กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ขอความร่วมมือประชาชน งดเผา เชื้อเพลิง ทั้งในที่โล่งและในป่า หากพบเห็นการเผา หรือเกิดไฟป่าโปรดแจ้งสายด่วน 1362 โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Realtime ได้ทางแอปพลิเคชันและเว็ปไซต์ air4thai ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มาของรูปภาพ: https://www.mgronline.com